تاريخ روز : سه شنبه 19 اسفند 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تولید فرآورده نفتی دوستدار محیط زیست برای نخستین بار در کشور مدیر عامل شرکت توسعه و بازرگانی آهن و فولاد میلاد از تولید یک نوع فرآورده نفتی دوستدار محیط زیست برای نخستین بار در واحد تولیدی نفت میلاد خبر داد. (برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اصلی شرکت توسعه بازرگانی میلاد مراجعه نمایید)جديد